Živly
Živly | molitan | 200 x 100 x 10, 20 x 70 x 120 cm | 1990