fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto
Tabulky

Tabulky (2007)

1) OBRAZY

2) INSTALACE

3) Kulturní bohatství obsažené v barevných odstínech pokladu tabulek vytvořených s velikou péčí k neznámému účelu z ručně vyráběných, těžko identifikovatelných historických plastů.

4) Do poloviny minulého století existoval v Praze archiv, jehož karty s tajnými informacemi o vzniku a chodu světa, podle své povahy po staletí ovlivňovaly barvu nosičů původně neutrálních materiálů, doručených stvořitelem (resp. mimozemšťany). Tento archiv měl sloužit jako centrální dokumentace lidského rodu, avšak v 50. letech byl v průběhu studené války nedopatřením nenávratně skartován církví.

Několik zbylých fragmentů se dostalo do rukou mladičké vědecké pracovnice výzkumného ústavu polymerů, aby se zabývala jejich chemickým složením. Na celou kausu se pod vrstvou politicky důležitějších událostí zapomnělo, avšak mladá chemička objevila neuvěřitelné vlastnosti základního materiálu. Nechala si však své poznatky pro sebe a využila je ve svém soukromém životě.

V té době se zamilovala do staršího skladníka českých loděnic a protože jejich láska z mnoha důvodů nemohla být naplněna, udržovali tajný vztah po dobu 20ti let. Tabulky, které vyráběla složitou technologií za použití zlata (časově náročnou jako tvorba japonských luků nebo kování samurajských mečů) imitovaly vlastnosti původního materiálu. Byly schopny pojmout informaci, která ovlivnila barvu tabulky a pak jí následně vydat zpět. Čtení milostného dopisu však vyžadovalo schopnost jemného vnímání vycvičenou dlouhodobou koncentrací. A právě takovými možnostmi disponoval její milenec, který měl jako skladník dostatek času. Jako maskovací manévr pro všetečné kolegy si jako koníčka nalepoval do tabulek nepochopitelné obrázky, které však pro něho zůstávaly pokračováním dopisů.

V 70tých letech spolu velice obtížně uprchli z totalitního Československa, ale tragicky zahynuli v letadle, které havarovalo v Equádoru. Toto je fragment jejich korespondence.